Asiantuntijat

 • Antero Halmela
  Antero Halmela

  Antero Halmela on erikoistunut johtamisen kehittämiseen. Strategian vieminen käytäntöön vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen keinoin on hänen erikoisosaamistaan. Tavoitteena on saada aikaan organisaation ja yksilöiden käyttäytymisessä muutoksia, jotka varmistavat tavoitteisiin pääsyn pitkällä aikajänteellä.
  Puh. +358(0)400 406 051

 • Esa Heikkilä
  Esa Heikkilä

  Erikoisosaamisena yrityksen myynnin kasvattaminen asiakasluokittelun, hoitomallien ja johtamisen kautta. Vankka strateginen kokemus markkinoinnista ja jakelukanavien hallinnasta.

  Tarkemmat tiedot palveluista www.consaivo.fi
  Puh. +358 (0)40 503 1888

 • Nina Lappalainen
  Nina Lappalainen

  Olen rohkean uudistumisen ja kokonaisvaltaisen liiketoiminnan kehittämisen strateginen kumppani. Asiakaskokemuksen, asiakaslähtöisen toiminnan, aitouden, strategisen innovaatiotoiminnan ja jatkuvan parantamisen sekä yhteiskehittämisen ja hyvän johtamisen puolestapuhuja.

  Tarkemmat tiedot palveluista
  proinnodesign.fi
  Puh. +358 (0) 400 308 767

 • Juhani Huhtala
  Juhani Huhtala

  Talouden johtamisen, liiketoiminnan kehittämisen ja yleisjohtamisen ammattilainen.
  Yli 20 vuoden kokemustausta talouden johtamisesta ja kehittämisestä sekä kansainvälisessä että kotimaisessa liiketoiminnassa eri toimialoilla.

  Tarkemmat tiedot palveluista www.ounaspartners.fi
  Puh. +358 (0)40 5027640

 • Martti Kouhi
  Martti Kouhi

  Martti Kouhilla on 20 vuoden kansainvälinen kokemus muutosten läpiviemisestä, projektien johtamisesta ja talousjohdosta. Konsultiksi siirtyessään hän perusti Solventor Oy:n, joka nyt toimii Wiltrain-verkostossa.
  Puh. +358 (0)40 540 1282

 • Urpo Laakkonen
  Urpo Laakkonen

  Strategisten muutosten ohjaus. Johtamisjärjestelmän ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen sekä johdon henkilökohtainen valmentaminen.
  Puh. +358 (0)400 406 048

 • Jorma Meronen
  Jorma Meronen

  Jorma Merosella on yli 30 vuoden kokemus kansanvälisestä liiketoiminnasta ja yli 10 vuoden kokemus yritysjohdon konsultoinnista. Meronen on perehtynyt yritysten kehittämiseen, kansainvälistämiseen, erilaisten markkinoilletulovaihtoehtojen selvittelyyn ja toteutukseen ja asiantuntijaorganisaation johtoon.
  Puh. +358 (0)40 766 0682

 • Ahti Saari
  Ahti Saari

  Liikkeenjohdon konsultti Ahti Saaren erikoisalaa ovat yrityksen strateginen suunnittelu, LEAN- uusiutuminen, prosessien kehittäminen ja kuvaaminen, laatujohtaminen, ihmisten johtaminen, palkkausjärjestelmät sekä kappaletavarateollisuuden johtaminen.
  Puh. +358 (0)50 533 7838

 • Jyri Paasonen
  Jyri Paasonen

  Oikeustieteen tohtori, dosentti Jyri Paasonen on erikoistunut riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisprojekteihin, joissa on esimerkiksi implementoitu eri standardeja ja sääntelyn vaatimuksia sekä kehitetty teknologisia ratkaisuja. Hän on myös suosittu luennoitsija ja kouluttaja.
  www.ahertava.fi
  www.jyripaasonen.fi
  +358 (0)45 257 3488

Yhteistyökumppanit

MINNA SAARI

Minna Saarella on lähes 20 vuoden kokemus valmentamisesta, koulutusten suunnittelusta ja järjestämisestä Hän on toiminut koulutuksen suunnittelu- ja opetustehtävissä Tampereen yliopistossa, Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa, Mercuria Business Schoolissa ja MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa.

minna.saari@tredu.fi
Puh. +358 (0)40 6865 600

MIA AITTOLA

Mia Aittola (KTM, Certified Professional Coach) on sisäisen johtajuuden valmentaja, jolla on laaja-alainen kokemus ihmisten ja työyhteisöjen voimavarojen vapauttamisesta sisäiseen kasvuun ja uudistumiseen. Hänen erityisalueensa on ihmisten hyvinvoinnin ja muutosvalmiuksien tukeminen organisaatioiden strategisissa muutosprosesseissa. Hän valmentaa ihmisiä tunnistamaan omia arvojaan, synnyttämään aitoa dialogia sekä johtamaan omaa mieltään ja voimavarojaan. Hän soveltaa myös tietoisen läsnäolon (mindfulness) periaatteita hyvinvoivan ja menestyvän työyhteisön luomiseksi.

mia.aittola@heartflame.fi
www.heartflame.fi
Puh. +358 (0)50 531 1964

PIKKA-MAARIA LAINE

Pikka-Maaria Laine on ohjannut liiketoiminnan strategista kehittämistä lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän on myös suunnitellut ja organisoinut kansainvälisiä johtamisvalmennusohjelmia yli kymmenen vuoden ajan. Hänen erityisosaamistaan on valmentaa strategiatyötä siten, että strategiat työstetään vastuualuekohtaisesti ja dialogissa oman organisaation kanssa.

pikka-maaria.laine@ulapland.fi
Puh. +358(0)40 707 1961