Tuottavuus

Yrityksen tuottavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että resursseja käytetään oikein ja oikea-aikaisesti. Asiat tehdään oikeissa paikoissa, oikea-aikaisesti ja oikeiden henkilöiden toimesta. Kaikki muu toiminta on tuottavuutta vastaan! Helppoa, vai onko?

Tapamme toimia:

Wiltrain-menetelmän avulla organisaation voimavarat voidaan virittää huippusuoritukseen soveltamalla Lean-johtamista ja toiminnan kehittämisen mallia. Kehittäminen alkaa analysoimalla yrityksesi liiketoiminnan nykytilanne. Pureudumme toimintamalleihin, markkinoihin, asiakkaisiin ja arvoketjuun. Määrittelemme yhdessä kriittiset menestystekijät, joiden avulla huipulle päästään!

Tuottavuusprojektin aikana prosessit päivitetään ajan tasalle ja niiden sujuva toiminta varmistetaan. Parannamme herkkyyttä reagoida liiketoimintaympäristön muutoksiin ja rakennamme yhdessä jatkuvan kehittämisen ilmapiiriä.

Mitä hyötyä asiakas saa:

  • Kustannussäästöt resurssien sopeuttamisen ja tehokkuuden kasvun myötä.
  • Kilpailuetu markkinoilla nopeuden ja ketteryyden parantuessa.
alasivun_kuvitus_field