Talous kuntoon

Talous on yrityksen terveyden ja menestyksen mittari. Se on myös kompassi joka kertoo mihin suuntaan yrityksen on kuljettava, ja mitä polkuja käytettävä. Kompassista ei kuitenkaan ole hyötyä, jollei sitä osata lukea, eikä mittareista ellei niihin uskalla luottaa.

Tapamme toimia:

Talous kuntoon – projekti lähtee siitä että yrityksen taloustiedon luotettavuus  ja käytettävyys varmistetaan ja tarvittaessa korjataan. Talousinformaation on oltava helposti saatavilla, tosiaikaista ja sen on tuettava päätöksentekoa. Kun ohjausvälineet ovat kunnossa, käytetään niitä yrityksen suunnan tarkistamiseen ja tarvittaessa uudelleen määrittämiseen. Toimintatapamme on yrityksen henkilöstön kanssa yhdessä tekeminen ja muutoksen juurruttaminen yhteisöllisen oppimisen kautta.

Talous kuntoon – palveluun voi kuulua myös talousjohtajan sparraus , koko- tai osa-aikainen vuokrajohtajuus ongelmakohtien ylipääsemiseksi, tai tietojärjestelmien palvelukyvyn arviointi.

Mitä hyötyjä asiakas saa:

  • Tiedolla johtamisen työkalut talousohjaukseen
  • Varmuuden taloustiedon oikeellisuudesta
  • Selkeän näkymän siitä mistä yrityksen tulos tulee, ja missä voidaan tehostaa
tehokkuus