Prosessien kehittäminen

Prosessien kehittämisen tavoitteena on luoda asiakaslähtöiset ja sisäisesti tehokkaat toimintamallit, joiden kautta strategia ja liiketoimintamalli toteutuvat. Lopputuloksena on myönteinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon, tulokseen, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.

Tapamme toimia:

Wiltrain-menetelmä perustuu ihmisten osallistamiseen ja oivaltamiseen. Koko työyhteisö kehittyy ja etenee samanaikaisesti samaan suuntaan. Toimintatapoja kehitettäessä tarkastellaan prosesseja, yrityksen valittua strategiaa ja liiketoimintamallia. Työskentelyn aikana asiakkaiden prosessit selvitetään ja yhteensovitetaan yrityksen omaan toimintaan. Johtamisen tavoitteet, roolit sekä mittarit määritellään.

Mitä hyötyjä asiakas saa:

  • Prosessiajattelu, joka on edellytys jatkuvan kehittämisen periaatteelle.
  • Yhdessä oppimalla saavutetaan parempi ketteryys liiketoiminnan muutoksille.
  • Asiakastyytyväisyyden ja –uskollisuuden kasvu.
  • Kustannussäästöt toiminnan tehostumisen myötä.
alasivun_kuvitus_prosessienkehittaminen