Laatujärjestelmät

Yritys saa johdonmukaisesti strukturoitun laadunhallintajärjestelmän kuvauksen, joka on sähköisessä muodossa kaikkien asianomaisten helposti saatavilla. Järjestelmä perustuu ISO 9001 standardiin. Se on tiivis, looginen sekä helposti päivitettävissä. Sertifiointi hankitaan projektin jälkeen yritykseltä jolla on markkina-alueella hyvä tunnettuus.

Tapamme toimia:

Laatujärjestelmän rakentamisessa Wiltrain-menetelmällä, saavutetaan koko henkilöstön vahva sitoutuminen yhteiseen työkaluun. Prosessikartta esittelee yrityksen ydinprosessit ja tukiprosessit. Prosessikuvauksissa on edelleen viittaukset tarkempiin menettelyohjeisiin ja lomakkeisiin sekä syntyviin tallenteisiin. Laatukäsikirjan ja selkeän visuaalisen rakenteen ansiosta kokonaiskuva on helppo hahmottaa ja oppia.

Mitä hyötyjä asiakas saa:

  • Kustannussäästöt
  • Asiakasprosessien selkiytymisen ja kehittymisen myötä asiakastyytyväisyys ja myynti kasvaa.
  • Työyhteisölle syntyy yhteinen kieli ja vahva liiketoiminnan perusta
  • Sählääminen, korjaaminen ja päällekkäisyydet vähenevät
alasivun_kuvitus_laatujarjestelmat