Tehokkuus

Talous kuntoon

Talous on yrityksen terveyden ja menestyksen mittari. Se on myös kompassi joka kertoo mihin suuntaan yrityksen on kuljettava, ja mitä polkuja käytettävä. Kompassista ei kuitenkaan ole hyötyä, jollei sitä osata lukea, eikä mittareista ellei niihin uskalla luottaa.

Laatujärjestelmät

Yritys saa johdonmukaisesti strukturoitun laadunhallintajärjestelmän kuvauksen, joka on sähköisessä muodossa kaikkien asianomaisten helposti saatavilla. Järjestelmä perustuu ISO 9001 standardiin. Se on tiivis, looginen sekä helposti päivitettävissä. Sertifiointi hankitaan projektin jälkeen yritykseltä jolla on markkina-alueella hyvä tunnettuus.

Prosessien kehittäminen

Prosessien kehittämisen tavoitteena on luoda asiakaslähtöiset ja sisäisesti tehokkaat toimintamallit, joiden kautta strategia ja liiketoimintamalli toteutuvat. Lopputuloksena on myönteinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon, tulokseen, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.

Tuottavuus

Yrityksen tuottavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että resursseja käytetään oikein ja oikea-aikaisesti. Asiat tehdään oikeissa paikoissa, oikea-aikaisesti ja oikeiden henkilöiden toimesta. Kaikki muu toiminta on tuottavuutta vastaan! Helppoa, vai onko?

alasivun_kuvitus_field