Strategisen muutoksen johtaminen

Valmennamme esimiehet strategian käytäntöön viemiseen ja muutoksen johtamiseen. Autamme heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan konkreettiset muutosaskeleet, jotka tempaavat mukaansa koko henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista edistävään yhteiseen uudistumiseen.

Tapamme toimia:

Esimiehistä tehdään valmentajia. Muutosjohtamisen periaatteet, osallistuva ja yhteisöllinen oppimisprosessi ovat onnistuneen ja työhyvinvointia edistävän muutoksen punaisena lankana. Suunnittelemme muutosohjelman työvaiheet ja tarvittavat johtamisen työkalut. Valmennamme työyhteisölliset oppimismenetelmät johtoryhmälle ja luonnollisille muutostiimeille.

Työvaiheet toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Tuemme muutostiimejä sekä esimiehiä työvaiheiden toteutuksessa, valmennuksessa sekä oppimisen ja kulttuurimuutoksen edistämisessä. Kehitämme myös johtoryhmätyöskentelyä ja johtamisjärjestelmän kehittämistyötä, jotta se tukee parhaalla mahdollisella tavalla haluttua muutosta.

Mitä hyötyjä asiakas saa:

  • Organisaation resursseihin, osaamiseen ja kulttuuriin vaikuttavat muutos –ja kehitysohjelmat, askelmerkit arkeen
  • Kokemuksellinen oppiminen muutoksen suunnitteluun, johtamiseen ja henkilöstön yhteisölliseen valmentamiseen
  • Todellisen ja pysyvän muutoksen toteutus ylimmästä johdosta henkilöstöön ja sidosryhmiin saakka.
  • Ylivoimaisen toimintamallin ja strategian käytäntöön vienti työhyvinvointia ja sitoutumista edistävällä tavalla.
strateg_muutoks_joht