Strategian uudistaminen

Tavoitteena on uudistaa strategia ja luoda uusi ylivoimainen toimintamalli, joka vastaa toimialan ja toimintaympäristön muutoksen haasteisiin sekä on sopusoinnussa käytettävissä olevien resurssien ja osaamisen kanssa.

Tapamme toimia:

Rakennamme organisaation tilanteeseen ja substanssiin räätälöidyn vaiheittain etenevän ja yhteisöllistä oppimista edistävän Workshop-työskentelymallin, jossa konsultti on prosessin ohjaajana ja johdon valmentajana. Tyypillisenä kohderyhmänä ovat johtoryhmät sekä strategista uudistumista hakevat työryhmät, joissa on jäseniä eri puolilta organisaatiota.

Mitä hyötyjä asiakas saa:

  • Ylivoimainen toimintamalli ja kiteytetty lisäarvon tuottologiikka
  • Toteutuskelpoinen strategia, joka linjaa tavoiteltavaa toimintaa
  • Eri vuosille teemoitettu muutosohjelma ja tiekartta
  • Johdon sekä avainhenkilöstön yhteinen tahto ja ymmärrys strategian uudistamisen ja käytäntöön viennin kulmakivistä
strategia