Strategia

Kasvu

Autamme yritystä löytämään kasvuun johtavan liiketoimintamallin yhdessä avainhenkilöidensä kanssa. Tämä vaatii perusteellista pureutumista yrityksen asiakkaiden liiketoimintaan jotta selviää miten yritys voi tuottaa parasta mahdollista lisäarvoa heille. Kaikki Wiltrainiläiset ovat yrittäjiä. Ymmärrämme pk-yrittäjän sielunmaisemaa sekä käytettävissä olevien resurssien ja osaamisen realiteetit.

Kansainvälistyminen

Wiltrain rakentaa kansainvälisen asiantuntijoiden verkoston, jossa paikalliset kokeneet konsultit ja markkinointiviestinnän osaajat auttavat asiakaitamme pääsemään kohdemarkkinoille. Verkostomme resurssit rakentuvat omien verkostoasiantuntijoiden ja Wilson Learning’in yli 800 konsultin joukosta. Teemme yhteistyötä Clic Correspondents Oy’n yli 200 media- ja viestintäalan ammattilaisen kanssa. Heidän avullaan asiakkaittemme markkinointiviestintä saadaan toimimaan paikallisissa oloissa maasta riippumatta.

Strategisen muutoksen johtaminen

Valmennamme esimiehet strategian käytäntöön viemiseen ja muutoksen johtamiseen. Autamme heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan konkreettiset muutosaskeleet, jotka tempaavat mukaansa koko henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista edistävään yhteiseen uudistumiseen.

Strategian uudistaminen

Tavoitteena on uudistaa strategia ja luoda uusi ylivoimainen toimintamalli, joka vastaa toimialan ja toimintaympäristön muutoksen haasteisiin sekä on sopusoinnussa käytettävissä olevien resurssien ja osaamisen kanssa.

strateg_muutoks_joht