Myynnin kehittäminen

Haluamme auttaa asiakkaitamme myyntitoiminnan kehittämisessä. Osaava ja ammattimainen myynti on monen tekijän summa. Autamme yrityksiä tekemään oikeita asioita oikealla tavalla ja taidolla.

Tapamme toimia:

Myynnin kehittämisen lähtökohta on aina yrityksen strategia ja sieltä johdetut tavoitteet. Analysoimme nykytilanteen ja laadimme ohjelman, jossa keskitytään asioihin joiden kautta saadaan nopeasti tuloksia aikaan. Myyntiorganisaation osaaminen on keskeinen valmennuskohde. Työssä korostetaan erilaisuuksien vahvuutta, tehokkaasti etenevää myyntiprosessia ja asiakaslähtöistä kulttuuria. Tarvittaessa täsmennetään myynnin suuntausta tai  muutetaan myyntiorganisaation rakennetta. Osaamisen kehittämisessä sovellamme Wilson Learningin maailmanluokan myyntivalmennusohjelmia. Niiden avulla ovat maailmalla tuhannet organisaatiot kehittäneet myyntikoneistojaan menestykseen. Miksi ette tekin kokeilisi?

Myynnin johtaminen on aina keskeinen osa myynnin kehittämistä. CRM-järjestelmän, prosessien, johtamisjärjestelmän ja päivittäisjohtamisen on oltava sopusoinnussa myyntikulttuurin kanssa. Kehittämistyössä noudatamme aina osallistavaa periaatetta. Sitoutuminen yhteisiin toimintamalleihin syntyy parhaiten kun tulevat käyttäjät ovat osallistuvat määrittelyvaiheeseen. Näin säästetään paljon tuskaa ja hikeä käyttöönotossa.

Mitä asiakas saa:

  • Toimivan, ammattitaitoisen ja motivoituneen ”myyntikoneen”
  • Yhtenäiset ja sitä kautta helposti johdettavat toimintamallit
  • Myyntitoiminnan jolla erottaudutaan markkinoilla
alasivun_kuvitus_talouskuntoon2