Irtiotto

Irtioton tavoitteena on päästä selkeälle etumatkalle kilpailijoista sekä ylläpitää ja edelleen kasvattaa tätä eroa. Irtiotto on usein kiihdytys tai jopa hyppy kohti tuntematonta. Irtiotto on rohkeutta irtautua vallitsevasta, mahdollisesti kahlitsevasta tilanteesta henkisesti, fyysisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti. Irtiotolla pystytään erinomaisesti myös teemoittamaan koko organisaatio tavoiteltuun muutosprosessiin.

Tapamme toimia:

Wiltrain-menetelmä perustuu ennakkoluulottomaan ja rohkeaan tavoiteasetantaan. Näiden saavuttamiseen ei aina ole olemassa tunnettuja keinoja. Ajatteluprosessi aloitetaan nollasta ja uudelta pohjalta. Liiketoiminnan junnatessa paikallaan ja markkinoiden polkiessa hitaasti eteenpäin, tarvitaan jotain rohkeaa, ainutkertaista, yllättävää eteenpäin pääsemiseksi. Wiltrain-menetelmällä yritykselläsi on mahdollisuus onnistua irtiotossa.

Mitä hyötyjä asiakas saa:

  • Kilpailijoita oivallisemman arvoprofiilin
  • Strateginen loikka / etumatka – ylivertainen menestystekijä
  • Uusi lähtö liiketoimintaan ja motivoitunut organisaatio
  • Markkinaosuuden ja liiketoimintavolyymin kasvu

Tutustu:
Wiltrain Oy:n Irtioton aamu 30.9.2014
Irtioton aamu 10.2.2015, Lahden Sibeliustalo

alasivun_kuvitus_irtiotto2