Asiakkuuden hallinta

Asiakkuuksien hallinta tarkoittaa yrityksen asiakaskannan ja prospektien hoitamista optimaalisella tavalla. Asiakkaat luokitellaan yrityksen strategisten valintojen ja toimialan tilanteen perusteella. Näille luokille luodaan tarkoituksenmukaiset hoitomallit. Avainasiakkaiden kanssa työskentelyyn voidaan valjastaa koko organisaation resurssit ja näin kasvattaa myyntiä ja markkinaosuutta.

Tapamme toimia:

Työ alkaa johdon ja omistajien tavoitetilan läpikäynnillä, jonka jälkeen määritetään kriteerit joiden perusteella segmentit määritellään. Näiden kriteerien pohjalta asiakkaat analysoidaan ja luokitellaan. Resurssit, osaaminen ja investoinnit kohdistetaan täsmällisesti niihin asiakkuuksiin ja segmentteihin, joiden merkitys ja potentiaali yritykselle on merkittävin.

Mitä hyötyjä asiakas saa:

  • Konkreettinen ja faktaperusteinen käsitys asiakkaista ja segmenteistä, sekä niiden tarjoamista mahdollisuuksista
  • Myynnin maksimointi resursseja, osaamista ja investointeja kohdistamalla. Kustannussäästöt.
  • Työkalut myynnin seurantaan ja johtamiseen, sekä asiakkuuksien kehittämiseen
alasivun_kuvitus_asiakkuudenhallinta