Asiakaspalvelu

Palveluliiketoiminnassa asiakaspalvelu on yrityksen kasvot. Niiden pohjalta syntyy ensivaikutelma joka kestää pitkään. Asiakaspalvelu on aina tulessa myös silloinkin kun kaikki ei toimi niin kuin pitäisi. Miten tehdä se kaikki niin, että se tukee yrityksen liiketoimintaa ja –kehitystä.

Tapamme toimia:

Kun tartumme asiakaspalvelun kehittämiseen, tarkastelemme sen roolia yrityksen toiminnassa. Mitkä ovat keskeiset tehtävät ja niissä onnistumisen edellytykset? Mitä tavoitteita asiakaspalvelulle voidaan asettaa – asiakastyytyväisyydestä aina myynnin kasvuun?

Asiakaspalvelu on paljolti asennekysymys. Kokonaisuuden ymmärtäminen, oman roolin vaikutus laajemmin yrityksessä ja pienienkin eleiden ja sanojen vaikutus asiakkaan kokemukseen ovat niitä asioita, joiden kautta asiakaspalvelua voidaan kehittää. Kehittämisohjelmissa hyödynnämme päämiehemme Wilson Learningin pedagogisesti erinomaisesti rakennettuja ja osallistujan käyttäytymisen tasolle meneviä valmennusohjelmia. Suomessa ja kansainvälisesti näitä huippusuosittuja ohjelmia on hyödynnetty jo kymmeniä vuosia. Ehkäpä ne ovat oikea avain myös sinun organisaatiosi kehittymiseksi?

Mitä asiakas saa:

  • Yhtenäisen asiakaspalvelukulttuurin. Yhtenäiset toimintatavat ja sitä kuvaavat mittarit ja termit luovat hyvän pohjan palvelun johtamiselle ja keskinäiselle sparraamiselle
  • Osaavan ja motivoituneen asiakaspalveluorganisaation, joka tuottaa yhtiölle lisäarvoa niin asiakkaiden tyytyväisyyden kuin lisämyynninkin muodossa
alasivun_kuvitus_asiakaspalvelu