Johtamisjärjestelmä ja johtoryhmätyöskentely

Kun toimintamalli ja strategia muuttuu, pitää johtamisjärjestelmänkin uudistua. Johtoryhmätyöskentelyä kehitetään ja ”strategista pelisilmää” kirkastetaan rutiineja poistamalla. Vaikuttavuutta sekä operointikykyä tarvitaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tapamme toimia:

Johtamisjärjestelmän ja työskentelyn kehittämistarpeita ja tulevaisuuden haasteita kartoitoitetaan yhdessä johtoryhmän kanssa. Organisaation tilanteeseen ja osaamiseen räätälöidään vaiheittain etenevä ja yhteisöllistä oppimista edistävä Workshop-työskentely. Konsultti on prosessin ohjaajana ja ryhmän jäsenten valmentajana. Intensiivisen valmennusvaiheen jälkeen tuetaan työskentelyä tarvittaessa henkilökohtaisilla coaching –menetelmillä. Lisäksi noin vuoden päästä tehdään arviointikeskustelu päätettyjen kehittämistoimenpiteiden onnistumisesta ja johtoryhmätyöskentelyn vaikuttavuudesta.

Mitä hyötyjä asiakas saa:

  • Johtoryhmän yhteiseen strategiseen ajatteluun lisää pelisilmää, päätöksentekoon oikeaa asennetta ja ryhtiä
  • Liiketoimintaa ja strategista muutosta tukeva johtamisjärjestelmä, selkeät pelivastuut, työskentelymuodot ja tavoitteet eri johtamisfoorumeille
  • Konkreettiset johtoryhmätyöskentelyn työkalut, jotka motivoivat keskittymään oleelliseen päätöksenteossa, turha ja puuduttava operatiivisten asioiden rutiiniikäsittely pois.
  • Johtoryhmän jäsenten valmentautuminen oman ajankäytön hallintaan, johtamis- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen sekä toistensa innostavaan valmentamiseen
johtoryhma_border_shadow