Esimiestyö ja henkilöstö

Oikein valittu strategia ja tehokkaat asiakaslähtöiset prosessit voivat toteutua vain ammattitaitoisten yhteistyötä tekevien ihmisten toimesta. Käytännön esimiestyö puolestaan ratkaisee, tehdäänkö aitoa yhteistyötä ja ajatellaanko asioista samalla tavalla. Osallistava johtamistyyli hyödyntää koko henkilöstön voimavaroja asiakastyytyväisyyden ja toiminnan parantamisessa.

Tapamme toimia:

Wiltrain-menetelmä perustuu ihmisten osallistamiseen ja oivalluttamiseen. Koko työyhteisö on mukana yhteisöllisessä oppimisprosessissa, joka tuo pysyviä tuloksia.

Mitä hyötyjä asiakas saa:

  • Esimiestyö tulee koko työyhteisön yhteiseksi jatkuvan kehittämisen kohteeksi.
  • Uudetkin esimiehet oppivat esimiestyön koko skaalan, jämäkästä ohjaavasta osallistavaan päivittäisjohtamiseen.
  • Henkilöstön ja asikkaiden tyytyväisyys kasvaa
johtaminen