Coaching

Coachingin tavoitteena on auttaa ihmisiä hyödyntämään todellinen potentiaalinsa tilanteissa, jotka he kokevat haasteellisiksi jostakin syystä. Coaching sopii erityisen hyvin kehitysmenetelmäksi kun ihminen haluaa tukea muutoksien tai haasteiden käsittelyyn, tavoitteiden kirkastamiseen tai töiden priorisointiin. Yleisemmin voitaneen todeta, että coachingin avulla voidaan tukea ihmisen osaamisen kehittymistä ja auttaa heitä toimimaan tehokkaammin.

Tapamme toimia:

Wiltrain-sovellukset coachingin tiimoilta jakautuvat neljään osa-alueeseen:

  • Yksilöiden ja pienryhmien tuki erilaisissa haasteellisissa tilanteissa
  • Johtavana teemana tai menetelmänä esimiesvalmennuksissa tai yhtenä teemana pidemmissä esimiesvalmennuksissa
  • Vaikuttavuuden varmistamiseksi taitovalmennuksien yhteydessä ja seurantana niiden jälkeen
  • Punaisena lankana uuden johtamiskulttuurin ja –järjestelmän rakentamisessa

Mitä hyötyjä asiakas saa:

  • Vaikuttavuutta ja tehoa osaamisen kehittämiseen
  • Tukea haasteellisiin tilanteisiin
alasivun_kuvitus_coaching2