Johtaminen

Muutosjohtaminen

Valmennamme esimiehet strategian käytäntöön viemiseen ja muutoksen johtamiseen. Autamme heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan konkreettiset muutosaskeleet, jotka tempaavat mukaansa koko henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista edistävään yhteiseen uudistumiseen.

Johtamisjärjestelmä ja johtoryhmätyöskentely

Kun toimintamalli ja strategia muuttuu, pitää johtamisjärjestelmänkin uudistua. Johtoryhmätyöskentelyä kehitetään ja ”strategista pelisilmää” kirkastetaan rutiineja poistamalla. Vaikuttavuutta sekä operointikykyä tarvitaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Esimiestyö ja henkilöstö

Oikein valittu strategia ja tehokkaat asiakaslähtöiset prosessit voivat toteutua vain ammattitaitoisten yhteistyötä tekevien ihmisten toimesta. Käytännön esimiestyö puolestaan ratkaisee, tehdäänkö aitoa yhteistyötä ja ajatellaanko asioista samalla tavalla. Osallistava johtamistyyli hyödyntää koko henkilöstön voimavaroja asiakastyytyväisyyden ja toiminnan parantamisessa.

Coaching

Coachingin tavoitteena on auttaa ihmisiä hyödyntämään todellinen potentiaalinsa tilanteissa, jotka he kokevat haasteellisiksi jostakin syystä. Coaching sopii erityisen hyvin kehitysmenetelmäksi kun ihminen haluaa tukea muutoksien tai haasteiden käsittelyyn, tavoitteiden kirkastamiseen tai töiden priorisointiin. Yleisemmin voitaneen todeta, että coachingin avulla voidaan tukea ihmisen osaamisen kehittymistä ja auttaa heitä toimimaan tehokkaammin.

alasivun_kuvitus_coaching2