Palvelut

Strategia

Kasvu • Kansainvälistyminen • Strategisen muutoksen johtaminen • Strategian uudistaminen

Kasvu

Autamme yritystä löytämään kasvuun johtavan liiketoimintamallin yhdessä avainhenkilöidensä kanssa. Tämä vaatii perusteellista pureutumista yrityksen asiakkaiden liiketoimintaan jotta selviää miten yritys voi tuottaa parasta mahdollista lisäarvoa heille. Kaikki Wiltrainiläiset ovat yrittäjiä. Ymmärrämme pk-yrittäjän sielunmaisemaa sekä käytettävissä olevien resurssien ja osaamisen realiteetit.
Lue lisää >>

Kansainvälistyminen

Wiltrain rakentaa kansainvälisen asiantuntijoiden verkoston, jossa paikalliset kokeneet konsultit ja markkinointiviestinnän osaajat auttavat asiakaitamme pääsemään kohdemarkkinoille. Verkostomme resurssit rakentuvat omien verkostoasiantuntijoiden ja heidän kansainvälisten kontaktiensa joukosta.
Lue lisää >>

Strategisen muutoksen johtaminen

Valmennamme esimiehet strategian käytäntöön viemiseen ja muutoksen johtamiseen. Autamme heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan konkreettiset muutosaskeleet, jotka tempaavat mukaansa koko henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista edistävään yhteiseen uudistumiseen.
Lue lisää >>

Strategian uudistaminen

Tavoitteena on uudistaa strategia ja luoda uusi ylivoimainen toimintamalli, joka vastaa toimialan ja toimintaympäristön muutoksen haasteisiin sekä on sopusoinnussa käytettävissä olevien resurssien ja osaamisen kanssa.
Lue lisää >>

Johtaminen

Muutosjohtaminen • Johtamisjärjestelmä ja johtoryhmätyöskentely • Esimiestyö ja henkilöstö • Coaching

Muutosjohtaminen

Valmennamme esimiehet strategian käytäntöön viemiseen ja muutoksen johtamiseen. Autamme heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan konkreettiset muutosaskeleet, jotka tempaavat mukaansa koko henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista edistävään yhteiseen uudistumiseen.
Lue lisää >>

Johtamisjärjestelmä ja johtoryhmätyöskentely

Kun toimintamalli ja strategia muuttuu, pitää johtamisjärjestelmänkin uudistua Johtoryhmätyöskentelyä kehitetään ja ”strategista pelisilmää” kirkastetaan rutiineja poistamalla. Vaikuttavuutta sekä operointikykyä tarvitaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Lue lisää >>

Esimiestyö ja henkilöstö

Oikein valittu strategia ja tehokkaat asiakaslähtöiset prosessit voivat toteutua vain ammattitaitoisten yhteistyötä tekevien ihmisten toimesta. Käytännön esimiestyö puolestaan ratkaisee, tehdäänkö aitoa yhteistyötä ja ajatellaanko asioista samalla tavalla. Osallistava johtamistyyli hyödyntää koko henkilöstön voimavaroja asiakastyytyväisyyden ja toiminnan parantamisessa.
Lue lisää >>

Coaching

Coachingin tavoitteena on auttaa ihmisiä hyödyntämään todellinen potentiaalinsa tilanteissa, jotka he kokevat haasteellisiksi jostakin syystä. Coaching sopii erityisen hyvin kehitysmenetelmäksi kun ihminen haluaa tukea muutoksien tai haasteiden käsittelyyn, tavoitteiden kirkastamiseen tai töiden priorisointiin. Yleisemmin voitaneen todeta, että coachingin avulla voidaan tukea ihmisen osaamisen kehittymistä ja auttaa heitä toimimaan tehokkaammin.
Lue lisää >>

Myynti

Asiakkuuden hallinta • Asiakaspalvelu • Myynnin kehittäminen • Irtiotto

Asiakkuuden hallinta

Asiakkuuksien hallinta tarkoittaa yrityksen asiakaskannan ja prospektien hoitamista optimaalisella tavalla. Asiakkaat luokitellaan yrityksen strategisten valintojen ja toimialan tilanteen perusteella. Näille luokille luodaan tarkoituksenmukaiset hoitomallit. Avainasiakkaiden kanssa työskentelyyn voidaan valjastaa koko organisaation resurssit ja näin kasvattaa myyntiä ja markkinaosuutta.
Lue lisää >>

Asiakaspalvelu

Palveluliiketoiminnassa asiakaspalvelu on yrityksen kasvot. Niiden pohjalta syntyy ensivaikutelma joka kestää pitkään. Asiakaspalvelu on aina tulessa myös silloinkin kun kaikki ei toimi niin kuin pitäisi. Miten tehdä se kaikki niin, että se tukee yrityksen liiketoimintaa ja –kehitystä.
Lue lisää >>

Myynnin kehittäminen

Haluamme auttaa asiakkaitamme myyntitoiminnan kehittämisessä. Osaava ja ammattimainen myynti on monen tekijän summa. Autamme yrityksiä tekemään oikeita asioita oikealla tavalla ja taidolla.
Lue lisää >>

Irtiotto

Irtioton tavoitteena on päästä selkeälle etumatkalle kilpailijoista sekä ylläpitää ja edelleen kasvattaa tätä eroa. Irtiotto on usein kiihdytys tai jopa hyppy kohti tuntematonta. Irtiotto on rohkeutta irtautua vallitsevasta, mahdollisesti kahlitsevasta tilanteesta henkisesti, fyysisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti. Irtiotolla pystytään erinomaisesti myös teemoittamaan koko organisaatio tavoiteltuun muutosprosessiin.
Lue lisää >>

Tehokkuus

Talous kuntoon • Laatujärjestelmät • Prosessien kehittäminen • Tuottavuus

Talous kuntoon

Talous on yrityksen terveyden ja menestyksen mittari. Se on myös kompassi joka kertoo mihin suuntaan yrityksen on kuljettava, ja mitä polkuja käytettävä. Kompassista ei kuitenkaan ole hyötyä, jollei sitä osata lukea, eikä mittareista ellei niihin uskalla luottaa.
Lue lisää >>

Laatujärjestelmät

Yritys saa johdonmukaisesti strukturoitun laadunhallintajärjestelmän kuvauksen, joka on sähköisessä muodossa kaikkien asianomaisten helposti saatavilla. Järjestelmä perustuu ISO 9001 standardiin. Se on tiivis, looginen sekä helposti päivitettävissä. Sertifiointi hankitaan projektin jälkeen yritykseltä jolla on markkina-alueella hyvä tunnettuus.
Lue lisää >>

Prosessien kehittäminen

Talous on yrityksen terveyden ja menestyksen mittari. Se on myös kompassi joka kertoo mihin suuntaan yrityksen on kuljettava, ja mitä polkuja käytettävä. Kompassista ei kuitenkaan ole hyötyä, jollei sitä osata lukea, eikä mittareista ellei niihin uskalla luottaa.
Lue lisää >>

Tuottavuus

Yrityksen tuottavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että resursseja käytetään oikein ja oikea-aikaisesti. Asiat tehdään oikeissa paikoissa, oikea-aikaisesti ja oikeiden henkilöiden toimesta. Kaikki muu toiminta on tuottavuutta vastaan! Helppoa, vai onko?
Lue lisää >>